ZOOL, M.H.
   Group pseudonym used by members of the Oxford University Speculative Fiction Group for the Bloomsbury Good Reading Guide to Science Fiction and Fantasy (1989), a compact and knowledgeable biographical and bibliographical dictionary whose usefulness would have been considerably enhanced had its authors been granted more space. "M. H. Zool" stands for Massed Hordes of Zool, a recurring phrase found in "Time Warriors of Zool"(1979) by William Bains, a narrative - distributed in mimeographed form only - which memorializes the Oxford SF Group in spoof recursive terms. The main editors/authors involved in the Bloomsbury book were NealTringham (1966-), Ivan Towlson (1967-) and Mo Holkar (1967-). Both Tringham, as writer of several entries, and Holkar, as coordinator of entries from other members of the Speculative Fiction Group (not all of them part of the original Zool enterprise), participated in this encyclopedia, as did Zool participants Tim Adye (1964-), Matthew Bishop (1968-), Adrian Cox (1968-) and Penelope Heal (1970-); other members ofthe Zool enterprise included John Bray, Malcolm Cohen, Paul Cray, Melanie Dymond, Paul Marrow and Simon McLeish.
   JC

Science Fiction and Fantasy Encyclopedia. . 2011.

Look at other dictionaries:

 • mələ — is. 1. zool. Çox bərk sancan qanadsız, zəhərli bir cücü. 2. məh. Taxtabiti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • mərcan — is. <ər.> 1. zool. Dənizin dibində qayalara yapışaraq dəstələr şəklində hərəkətsiz yaşayan dəniz heyvanı. Süngər, polip, mərcan və sair bu kimi heyvanlar bir yerə yapışaraq yaşayır. M. Qasımov. Mərcanlar Yer kürəsinin ən qədim heyvanlarıdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • mərmər — is. <lat.> 1. Heykəltəraşlıqda və memarlıqda işlənən müxtəlif rəngli kristallik dağ süxuru – kirəc daş. Ağ mərmər. Qara mərmər. 2. Sif. mənasında. Mərmərdən düzəldilmiş, üzərinə mərmər çəkilmiş. Mərmər heykəl. Mərmər pilləkən. Mərmər divar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • kəmər — 1. is. <fars.> 1. Bax qayış 1 ci mənada. Kəməri qırılmaq. Təzə kəmər almaq. Belinə kəmər bağlamaq. // Paltar, palto və s. də belə sarınan uzun ensiz parça; belbağı. Paltonun kəməri. Paltarın kəmərini açmaq. Kəmər yeri – kəmər bağlanan yer;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • səməndər — is. <fars.> 1. İran əsatirində: odda yaşayan mövhumi bir heyvanın adı. Qaldım səməndərtək qəm dəryasında; Yandı balü pərim nara dəyməmiş. A. Ə.. Od alov quşudur səməndər quşu; O nə göy quşudur, nə də yer quşu. B. V.. 2. zool. Həm suda, həm… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • kəmərli — 1. sif. 1. Belinə kəmər, qayış, belbağı və s. bağlamış; qurşaqlı. Ağ çuxalı və ağ arxalıqlı, ikiüzlü Buxara dərisindən papaqlı, şişman göbəyi üzərində gümüş kəmərli Mirzə Səfəri hamı tanıyırdı. Ə. H.. Əmin qəsrində xəlifə tərəfindən təyin edilən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • pȕh — m 〈N mn pùhovi〉 zool. 1. {{001f}}životinja (Glis glis) iz reda glodavaca, nalik na vjevericu 2. {{001f}}〈mn〉 porodica glodavaca (Myoxidae) ⃞ {{001f}}sit kao ∼ koji se preko mjere nasitio …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • New Wave science fiction — New Wave is a term applied to science fiction produced in the 1960s and 1970s and characterized by a high degree of experimentation, both in form and in content, a literary or artistic sensibility, and a focus on soft as opposed to hard science.… …   Wikipedia

 • List of Cumacea literature — Extensive literature list on Cumaceans. Contents: Top · 0–9 · A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A …   Wikipedia

 • Brautgeschenkspinne — Listspinne Listspinne (Pisaura mirabilis) Systematik Unterordnung: Echte Webspinnen (Araneomorphae) …   Deutsch Wikipedia

 • Listspinne — (Pisaura mirabilis) Systematik Unterordnung: Echte Webspinnen (Araneomorphae) Teilordnung …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”